...

Het casus-controleonderzoek werd uitgevoerd bij zwangere vrouwen die tussen 1 januari 1962 en 31 december 1994 in Denemarken waren geboren en die op hun 18e verjaardag nog in leven waren. De "gevallen" waren zwangere vrouwen bij wie een diagnose van epilepsie was gesteld voor het einde van de zwangerschap. De maternale sterfte werd gedefinieerd als het aantal sterfgevallen tijdens de zwangerschap en de eerste 42 dagen na de bevalling.De auteurs hebben 2 105 084 zwangerschappen teruggevonden tussen 2000 en 2013. Tijdens 11 976 (0,57%) van die zwangerschappen werd een diagnose van epilepsie gesteld bij de moeder. In die groep zijn 176 moeders gestorven, van wie vijf met epilepsie.Het overlijdensrisico tijdens de zwangerschap was vijfmaal hoger bij de Deense vrouwen met epilepsie dan bij zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd, in dezelfde sociale situatie zonder epilepsie. Die correlatie werd ook teruggevonden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en daar waren de cijfers zelfs nog verontrustender: het overlijdensrisico was er tienmaal hoger.Volgens het onderzoek, dat werd uitgevoerd aan de Universiteit van Aarhus, zijn de doodsoorzaken bij zwangere vrouwen met epilepsie dezelfde als bij zwangeren zonder epilepsie: ongeval, kanker, zelfmoord, bloedstolsels ... Maar die doodsoorzaken doen zich blijkbaar vaker voor bij zwangeren met epilepsie. Verder onderzoek is wenselijk om na te gaan of een betere behandeling van vrouwen met epilepsie de maternale sterfte kan verlagen. (referentie: Neurology, 26 september 2018, DOI: 10.1212/WNL.0000000000006426)http://n.neurology.org/content/early/2018/09/26/WNL.0000000000006426