...

De vorsers zijn uitgegaan van de gegevensbank IQVIA, die anonieme informatie verzamelt over de voorschriften voor geneesmiddelen, de diagnosen en demografische gegevens. In het totaal werden 29 983 patiënten met osteoporose en 29 983 controlepersonen zonder osteoporose gevolgd gedurende twintig jaar, van 1993 tot 2012.20,5% van de vrouwen met osteoporose en 16,4% van de vrouwen van de controlegroep waren dement. Bij mannen was dat respectievelijk 22% en 14,9%. Het risico op dementie was 1,2-maal hoger bij vrouwen met osteoporose en 1,3-maal hoger bij mannen met osteoporose.De wetenschappers concludeerden dat er een positieve correlatie bestaat tussen osteoporose en dementie in Duitsland. "De belangrijkste hypothese om die correlatie te verklaren is dat osteoporose en dementie bepaalde risicofactoren gemeen hebben", zei coauteur Louis Jacob. Dat zijn vooral genetische factoren (het apoE4-allel en apolipoproteïne E) en een tekort aan vitamine D, androgenen en oestrogenen. (Referentie: Journal of Alzheimer's Disease, 21 augustus 2018, DOI: 10.3233/JAD-180569)https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad180569