Onderzoekers van de Stanford University hebben de gegevens doorgenomen van The National Emergency Departement Sample, de grootste Amerikaanse gegevensbank over opnames op de spoedgevallendienst. Die gegevensbank bevat de gegevens over 31 miljoen opnames op spoedafdelingen per jaar in 945 ziekenhuizen in 34 staten, ongeveer 20% van het totaal van de nationale gegevens.

Tijdens de observatieperiode van negen jaar, van 2006 tot 2014, zijn 1,7 miljoen mensen naar de spoedgevallendienst gegaan wegens een acute jichtaanval. In 2006 werden 168.580 opnames geteld, in 2014 waren het er 213.780, een stijging met 27%. De prevalentie van opnames op de spoedgevallendienst wegens een jichtaanval is gestegen van 56,5/100.000 in 2006 tot 67/100.000 in 2014, een stijging met bijna 20% in minder dan tien jaar.

Bij analyse van de prevalentie volgens de leeftijd van de patiënten blijkt de prevalentie van jichtaanvallen het sterkst te zijn gestegen in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar: een significante stijging met ongeveer 27% in negen jaar. Zoals te verwachten was, ging het vooral om mannen: 78% van de patiënten die wegens een jichtaanval op de spoedafdeling werden gezien, was van het mannelijke geslacht. Op grond van die cijfers concluderen de vorsers dat hyperurikemie en jicht onvoldoende worden gecontroleerd en behandeld. Informatie, educatie, preventieve maatregelen vooral qua levenswijze en voeding en uiteraard het opstarten van een basisbehandeling om de serumurinezuurspiegel te verlagen zijn wenselijk om de toename van jicht in onze ontwikkelde maatschappijen een halt toe te roepen.

Ref.: Mithal A. et al. OP0185, EULAR 2018.

Onderzoekers van de Stanford University hebben de gegevens doorgenomen van The National Emergency Departement Sample, de grootste Amerikaanse gegevensbank over opnames op de spoedgevallendienst. Die gegevensbank bevat de gegevens over 31 miljoen opnames op spoedafdelingen per jaar in 945 ziekenhuizen in 34 staten, ongeveer 20% van het totaal van de nationale gegevens.Tijdens de observatieperiode van negen jaar, van 2006 tot 2014, zijn 1,7 miljoen mensen naar de spoedgevallendienst gegaan wegens een acute jichtaanval. In 2006 werden 168.580 opnames geteld, in 2014 waren het er 213.780, een stijging met 27%. De prevalentie van opnames op de spoedgevallendienst wegens een jichtaanval is gestegen van 56,5/100.000 in 2006 tot 67/100.000 in 2014, een stijging met bijna 20% in minder dan tien jaar. Bij analyse van de prevalentie volgens de leeftijd van de patiënten blijkt de prevalentie van jichtaanvallen het sterkst te zijn gestegen in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar: een significante stijging met ongeveer 27% in negen jaar. Zoals te verwachten was, ging het vooral om mannen: 78% van de patiënten die wegens een jichtaanval op de spoedafdeling werden gezien, was van het mannelijke geslacht. Op grond van die cijfers concluderen de vorsers dat hyperurikemie en jicht onvoldoende worden gecontroleerd en behandeld. Informatie, educatie, preventieve maatregelen vooral qua levenswijze en voeding en uiteraard het opstarten van een basisbehandeling om de serumurinezuurspiegel te verlagen zijn wenselijk om de toename van jicht in onze ontwikkelde maatschappijen een halt toe te roepen.Ref.: Mithal A. et al. OP0185, EULAR 2018.