De Spaanse vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 1.193 patiënten met jicht die hadden deelgenomen aan een grote prospectieve studie. Van de patiënten waren 92% mannen, de gemiddelde leeftijd was 60 jaar en de patiënten vertoonden jicht sinds gemiddeld 7 jaar, vertoonden 3 tot 4 opflakkeringen per jaar en hadden een gemiddeld urinezuurgehalte van 6 mg/dl of meer. Ondanks een geschikte behandeling had 16% van de patiënten een urinezuurgehalte van meer dan 6 mg/dl. Tijdens de follow-up was de totale sterfte 2,45-maal hoger bij de patiënten met een urinezuurgehalte van meer dan 6 mg/dl. Het urinezuurgehalte is dus een onafhankelijke risicofactor voor overlijden ongeacht de doodsoorzaak. Het is daarom wenselijk het urinezuurgehalte goed te verlagen om het overlijdensrisico bij patiënten met jicht te verkleinen.

Réf: Perez-Ruiz F. et al. Abstract OP0052, EULAR 2019, Madrid, 12/06/2019.

De Spaanse vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 1.193 patiënten met jicht die hadden deelgenomen aan een grote prospectieve studie. Van de patiënten waren 92% mannen, de gemiddelde leeftijd was 60 jaar en de patiënten vertoonden jicht sinds gemiddeld 7 jaar, vertoonden 3 tot 4 opflakkeringen per jaar en hadden een gemiddeld urinezuurgehalte van 6 mg/dl of meer. Ondanks een geschikte behandeling had 16% van de patiënten een urinezuurgehalte van meer dan 6 mg/dl. Tijdens de follow-up was de totale sterfte 2,45-maal hoger bij de patiënten met een urinezuurgehalte van meer dan 6 mg/dl. Het urinezuurgehalte is dus een onafhankelijke risicofactor voor overlijden ongeacht de doodsoorzaak. Het is daarom wenselijk het urinezuurgehalte goed te verlagen om het overlijdensrisico bij patiënten met jicht te verkleinen.Réf: Perez-Ruiz F. et al. Abstract OP0052, EULAR 2019, Madrid, 12/06/2019.