...

Een groep van de Universiteit van Birmingham heeft een studie uitgevoerd bij bejaarde mannen, die in twee groepen werden ingedeeld. De eerste groep bestond uit 8 gezonde mannen (mediane leeftijd 73,5 jaar) die nooit gestructureerde oefenprogramma's hadden gevolgd, en de tweede uit 7 "masteratleten" (mediane leeftijd 68,9 jaar) die levenslang hadden gesport en nog altijd op een hoog niveau zaten.Ze hebben de snelheid van iMyoPS (integrated myofibrillar protein synthesis) in rust (gedurende 48 uur) en na een ongewone oefening tegen weerstand gemeten, evenals de intramusculaire anabole signalisatie en de voedselinname.Met behulp van een isotopentracer, waarmee kan worden gemeten hoe de eiwitten zich ontwikkelen in de spieren, en met spierbiopsies uitgevoerd 48 uur voor oefeningen op een fitnesstoestel en net na de oefeningen hebben de vorsers vastgesteld dat het vermogen tot spierontwikkeling in respons op de oefeningen vergelijkbaar was in de twee groepen. Tot hun grote verrassing weliswaar, want ze hadden verwacht dat topatleten beter spierweefsel zouden kunnen ontwikkelen.Dr. Leigh Breen, hoofdauteur van de studie, concludeerde: "Het is nooit te laat om te proberen te sporten. Fysieke oefeningen hebben altijd heilzame effecten, ongeacht op welke leeftijd je ermee begint, en ongeacht of je al dan niet levenslang regelmatig lichaamsbeweging hebt genomen. Zelfs als je op latere leeftijd begint te sporten, zal dat de leeftijdsgebonden fragiliteit en spierzwakte afremmen." (referentie: Frontiers in Physiology, 30 augustus 2019, doi: 10.3389/fphys.2019.01084)https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.01084/full