...

Bejaarden die al eens zijn gevallen, lopen een hoger risico op verwondingen, verlies van autonomie, morbiditeit en overlijden. We weten al lang dat lichaamsbeweging vallen kan voorkomen. Lichaamsbeweging verlaagt ook het latere risico op vallen bij mensen die al zijn gevallen.Dat zijn in een notendop de conclusies van een Canadese studie die van 22 april 2009 tot 5 juni 2018 werd uitgevoerd bij 345 volwassenen van 70 jaar en ouder die al waren gevallen (gemiddeld drie keer), waardoor ze minder mobiel waren en dreigden hun onafhankelijkheid te verliezen. De bejaarden werden in twee groepen ingedeeld. 173 bejaarden moesten thuis spierversterkende en evenwichtsoefeningen doen met eenvoudige middelen zoals gewichten en halters. Het programma duurde 12 maanden en had tot doel de conditie van de bejaarden te verbeteren. Tijdens die periode is een kinesitherapeut de patiënten vijf keer thuis gaan bezoeken, de laatste keer zes maanden na het begin, om na te gaan of de oefeningen correct werden uitgevoerd. De overige 172 bejaarden kregen de gebruikelijke zorg van een geriater om vallen te voorkomen.Resultaat? Spierversterkende en evenwichtsoefeningen verlaagden de valfrequentie bij fragiele bejaarden met 36%. Tevens verbeterden de cognitieve functies licht. "Het vermogen om overeind te blijven hangt ook af van de cognitieve vermogens, bijvoorbeeld het vermogen om te berekenen tot welke hoogte de voet moet worden opgetild om een voetpas op te gaan", rapporteerde dr. Teresa Liu-Ambrose, hoofdauteur van de studie.(referentie: Journal of the American Medical Association, 4 juni 2019, doi: 10.1001/jama.2019.5795)https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2735075