...

"Kummerspeck" (Kummer = verdriet, zorgen, Speck = spek) betekent dus letterlijk "zorgspek"Volgens Marissa Harrison, hoogleraar psychologie aan het Penn State Harrisburg, is overmatig eten na beëindiging van een relatie tijdens de evolutie misschien een adaptief mechanisme geweest, vooral voor vrouwen, omdat hogere vetvoorraden een verlies van bevoorrading door de partner zouden kunnen verhelpen. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat dat niet meer van toepassing is op de moderne mens.Twee studies hebben het concept van "Kummerspeck" op de proefbank gelegd. De eerste studie betreft een onlinepeiling die werd uitgevoerd bij 581 mensen, om na te gaan of ze binnen een jaar na de breuk waren aangekomen. Volgens 62,7% van de respondenten was hun gewicht niet gestegen na een liefdesbreuk.Daarom hebben Maria Harrison en haar collegae een tweede, grondigere peiling uitgevoerd bij 261 mensen, aan wie werd gevraagd of ze ooit een scheiding hadden meegemaakt na een langdurige liefdesrelatie en hoe hun gewicht daarna was geëvolueerd. Ook werd gepolst naar de houding van de respondenten ten aanzien van hun ex-partner, hun mate van betrokkenheid in de relatie, de oorzaak van de breuk, hun neiging om emotioneel te eten en naar wat ze van eten in het algemeen vonden.Alle respondenten verklaarden dat ze ooit in hun leven een liefdesbreuk hadden meegemaakt. Maar bij de meesten (65,13%) was het gewicht na de scheiding niet veranderd.De twee studies, die nochtans werden uitgevoerd bij een vrij groot aantal mensen, hebben dus geen aanwijzingen van een Kummerspeckfenomeen kunnen vinden."Het zou kunnen dat mensen een dag of twee ijscrème gaan eten uit liefdesverdriet, maar dat leidt evenwel niet tot een gewichtstoename", betoogt Maria Harrison. "Het enige dat we in de tweede studie hebben genoteerd, is dat vrouwen die al een neiging vertoonden tot emotioneel eten, wel waren aangekomen na een liefdesbreuk. Maar dat was niet frequent." (referentie: The Journal of the Evolutionary Studies Consortium, 2019)http://evostudies.org/wp-content/uploads/2019/09/Harrison-et-al_Vol8Iss1.pdf