...

Er is nog altijd discussie over de oorzaak van het chronischevermoeidheidssyndroom. Om dat verder uit te diepen, hebben de Amerikaanse wetenschappers de plasmaconcentraties van 51 cytokines bepaald bij 192 mensen met het chronischevermoeidheidssyndroom en 392 gezonde mensen (controlegroep). De patiënten waren gemiddeld 50 jaar oud en de meeste vrijwilligers wisten al meer dan 10 jaar dat ze de ziekte hadden. De analyses wezen op een correlatie tussen de ernst van de ziekte en de plasmaconcentratie van 17 cytokines (signalisatie-eiwitten van het immuunsysteem). 13 van die 17 cytokines zijn pro-inflammatoire cytokines. De concentratie van bepaalde cytokines was lager bij patiënten met een licht syndroom dan de gezonde controlepersonen, maar was hoger bij de patiënten met een relatief ernstig syndroom. De auteurs hebben ook ontdekt dat de concentratie van TGF-bèta (transforming growth factor beta) hoger was en de resistineconcentratie lager bij patiënten met een chronischevermoeidheidssyndroom.Volgens prof. Montoya et al. geven die bevindingen een beter inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van het chronischevermoeidheidssyndroom. Zij concluderen dat het chronischevermoeidheidssyndroom een ontstekingsziekte is en formuleren de hypothese dat de ontsteking zou kunnen worden veroorzaakt door een virale infectie.De identificatie van die 17 biomarkers kan misschien uitmonden in een diagnostische bloedtest en een betere behandeling.(referentie: PNAS, 31 juli 2017, doi: 10.1073/pnas.1710519114)