Sporten, ja, maar ook weer niet te veel

Te veel trainen veroorzaakt niet alleen vermoeidheid en vermindert de prestaties, maar zou ook schadelijk kunnen zijn voor de capaciteiten van de hersenen net zoals te veel intellectuele arbeid en zou kunnen leiden tot het nemen van impulsieve beslissingen. Volgens een Franse studie zou dat zelfs een burn-out in de hand kunnen werken.

Polydactylie: hogere motorische capaciteit

Volgens een casus-controleonderzoek hebben mensen met polydactylie (in casu zes vingers per hand) veel betere motorische capaciteiten en vaardigheden, extra zenuwen en spieren voor en een aparte corticale representatie van de surnummeraire vinger.

Een nieuw knieligament ontdekt

Vorsers hebben een nieuw ligament ontdekt in het kniegewricht. Dat ligament zou voorkomen bij een minderheid van de mensen en zou het risico op scheuren van de laterale meniscus verhogen.

Ruimtereizen zouden schadelijk kunnen zijn voor de gewrichten

Volgens een studie op muizen die een maand aan boord van een Russisch ruimteschip hadden verbleven, zou het wegvallen van de zwaartekracht invloed kunnen hebben op de gewrichten. Vorsers hebben immers vroege tekenen van scheurtjes in het gewrichtskraakbeen ontdekt bij de knaagdieren.

Psoriatische artritis: secukinumab gaat de radiografische verergering van de letsels op lange termijn tegen

Jean-Luc Schouveller

Prof. Philip Mease (University of Washington, Seattle) heeft op het congres in Madrid de geüpdatete resultaten gepresenteerd van de FUTURE 5-studie. Na een follow-up van 2 jaar (104 weken) verminderde secukinumab de radiografische verergering van de letsels van psoriatische artritis en bleef de klinische respons gehandhaafd zowel wat de artritis (ACR20- en ACR50-respons) als wat de huidletsels (PASI90) betreft.

Mannelijke vruchtbaarheid en inflammatoire reumatische aandoeningen

Jean-Luc Schouveller

Zowel de ziekte als de behandeling die je voorschrijft, kan sterke invloed hebben op de seksualiteit en de vruchtbaarheid van mannen met een chronische reumatische ontstekingsziekte. En dat is niet onbelangrijk aangezien almaar meer adolescenten en mannen in de bloei van hun leven erdoor worden getroffen. Tijdens de sessie over vruchtbaarheid, die hoofdzakelijk ging over problemen bij vrouwen, herinnerde prof. Monika Østensen (Noorwegen) eraan dat ook mannen een zware tol moeten betalen, maar dat het onderwerp taboe blijft. Het is dus voor de artsen belangrijk om die onderwerpen open met hun patiënten aan te kaarten.

Keuze te over bij de behandeling van psoriatische artritis

Jean-Luc Schouveller

De therapeutische opties bij psoriatische artritis zijn de laatste jaren sterk toegenomen zodat reumatologen nu beter een behandeling op maat kunnen voorschrijven volgens de bijzonderheden van elke patiënt afzonderlijk. Maar soms kan die keuze ook moeilijk zijn. Vandaar het belang van studies, die verschillende geneesmiddelen onderling vergelijken. Zo werd tijdens de 'Late Breaking Abstracts'-sessie een studie gepresenteerd die adalimumab heeft vergeleken met ixekizumab bij patiënten met een psoriatische artritis die niet hadden gereageerd op minstens één conventioneel DMARD.

Filgotinib schakelt een versnelling hoger met fase 3-studies

Jean-Luc Schouveller

De 'Late Breaking Abstracts'-sessie heeft heel wat informatie opgeleverd over nieuwe geneesmiddelen die worden ontwikkeld voor de behandeling van allerhande auto-immune reumatische aandoeningen, waaronder een eerste fase 3-studie met filgotinib bij patiënten met een reumatoïde artritis die niet hadden gereageerd op methotrexaat. Filgotinib is een orale, selectieve JAK1-remmer. We hebben met veel belangstelling uitgekeken naar de resultaten van die studie, ook al omdat filgotinib de vrucht is van onderzoek van Galapagos, een biotechnologisch bedrijf gevestigd in Mechelen.

Jicht: als het enkel de pijn was

Jean-Luc Schouveller

Jicht doet niet alleen pijn en is invaliderend. Een te hoog urinezuurgehalte verhoogt het risico op cardiovasculaire accidenten en de sterfte. Maar vanaf welk urinezuurgehalte? Om die vraag te beantwoorden, heeft een groep Spaanse vorsers de sterfte geëvalueerd bij patiënten met een urinezuurgehalte van 6 mg/dl of meer.

MAXIMISE-studie: effect van secukinumab op axiale aantasting bij psoriatische artritis

Jean-Luc Schouveller

De MAXIMISE-studie is de eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie die de werkzaamheid van een biologisch geneesmiddel, in casu secukinumab, heeft onderzocht op de axiale verschijnselen van psoriatische artritis bij patiënten bij wie NSAID's waren mislukt. Dr. Xenofon Baraliakos (Ruhr-Universität Bochum, Duitsland) heeft de eerste resultaten van die studie na een follow-up van 12 weken gepresenteerd voor de vele congresgangers die naar Madrid waren afgezakt voor het congres 2019 van de EULAR.

Artrose van de handen: prednisolon in lage dosering verlaagt de pijn en verbetert het functioneren

Jean-Luc Schouveller

De HOPE-studie heeft aangetoond dat prednisolon 10 mg/d gedurende 6 weken de pijn en het functioneren verbetert bij patiënten met een ernstige artrose van de hand. Artrose van de handen kan zeer invaliderend zijn, de prevalentie ervan neemt gestaag toe gezien de vergrijzing van de bevolking, maar helaas is ons therapeutische arsenaal vrij beperkt. Het letterwoord 'HOPE' is dan ook ten volle gewettigd.