Twee nieuwe studies hebben het verband onderzocht tussen de ABO-bloedgroep en Covid-19. Volgens één studie lopen mensen met bloedgroep O minder risico op een SARS-CoV-2-infectie. Volgens de andere moeten patiënten met groep A of AB vaker kunstmatig worden beademd en lopen ze een hoger risico op een ernstige Covid-19 dan patiënten met bloedgroep O of B.

Volgens een Deense studie is er een verband tussen de mate van empathie en het naleven van de barrièremaatregelen (afstand houden en een mondmasker dragen). De auteurs denken dat empathie ten aanzien van vatbaardere mensen actief zou kunnen worden gebruikt bij het bestrijden van de Covid-19-pandemie.

In een Zuid-Koreaanse studie vertoonde een kwart van de jongere mensen (jonger dan 40 jaar) die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een SARS-CoV-2-infectie, een pneumonie. Hoe meer symptomen ze hadden, des te groter was het risico op pneumonie.

Volgens een Amerikaanse studie zouden oudere vrouwen die meer dan één of twee porties in de oven gebakken of gegrilde vis of schaaldieren eten, voldoende omega 3-vetzuren binnenkrijgen om de mogelijke nadelige effecten van luchtvervuiling op de hoeveelheid witte stof in de hersenen tegen te gaan.

Volgens een Amerikaanse studie verschilt de immuunrespons op het nieuwe coronavirus naargelang van het geslacht. De immuunrespons zou zwakker zijn bij mannen, wat zou verklaren waarom mannen vaker een ernstiger ziektebeeld vertonen bij een sars-CoV-2-infectie.

Lichaamsbeweging vermindert een schadelijke vorming van nieuwe bloedvaten in de ogen en zou dus leeftijdsgebonden maculadegeneratie en verschillende andere oogaandoeningen kunnen tegengaan of verhinderen.

Blootstelling aan fijn stof, in casu PM2,5 (met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer), en zwarte koolstof (door verbranding van koolwaterstoffen) correleert met een minder goede gezondheid van het bot, volgens een studie uitgevoerd in India.

Volgens een studie uitgevoerd aan het Hospital for Special Surgery (HSS, New York) zijn verwondingen van de schouders en de knieën goed voor respectievelijk bijna de helft en meer dan een kwart van de blessures bij het surfen. Meestal is een heelkundige interventie niet noodzakelijk.

"Kummerspeck" is een Duits woord dat verwijst naar een overmatige gewichtstoename door emotioneel eten. Volgens twee studies blijken een liefdesbreuk en liefdesverdriet echer niet per se een gewichtstoename met zich mee te brengen.

Volgens een studie van Britse vorsers zou lichaamsbeweging voor het ontbijt het gewicht niet sterker doen dalen, maar wel meer vetcellen verbranden en de glykemie beter controleren.

Oudere mensen die nooit intensieve oefenprogramma's hebben gevolgd, kunnen hun spiermassa even goed ontwikkelen als topatleten van dezelfde leeftijd die regelmatig trainen. Zelfs bejaarden die nooit hebben gesport, kunnen

Te veel trainen veroorzaakt niet alleen vermoeidheid en vermindert de prestaties, maar zou ook schadelijk kunnen zijn voor de capaciteiten van de hersenen net zoals te veel intellectuele arbeid en zou kunnen leiden tot het nemen van impulsieve beslissingen. Volgens een Franse studie zou dat zelfs een burn-out in de hand kunnen werken.