Een survey die uitgevoerd werd in de Verenigde Staten door de University of Michigan bij jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud toont dat deze zich wel degelijk bewust zijn van de gezondheidsrisico's en verslavingsgevaren die aan vapen verbonden zijn. Het zijn eerder de sociale aspecten die hen er toe drijven om e-sigaretten te gebruiken.

Onderzoekers ontwikkelden een sensor van 2 mm2 die gedragen kan worden boven de kleding en mechanische akoestische signalen van hart en longen kan oppikken. Deze sensor, die de 'encapsulated accelometer contact microphone' (ACM) genoemd wordt, levert de mogelijkheid voor screening van cardiopulmonaire aandoeningen en longitudinale monitoring.

Uit het magazine

In de internationale literatuur is er de laatste tijd heel wat gedebatteerd over de rol van CT thorax bij screening naar covid-19. Vaak waren de standpunten nogal zwart-wit: aangewezen of niet aangewezen. Een studie van het AZ Delta onder leiding van dr. Kristof De Smet (diensthoofd radiologie) brengt een genuanceerder beeld naar voren.

Covid-19-patiënten kunnen, ook als ze nog geen symptomen hebben, voorwerpen in hun omgeving besmetten zonder dat ze er erg in hebben, en zelfs vrij snel, zoals blijkt uit een studie die in China werd uitgevoerd in twee kamers van een quarantainehotel. Met andere woorden, geïnfecteerde mensen die nog geen symptomen hebben, kunnen een belangrijke vector van de pandemie zijn.

Een Zweedse studie heeft aangetoond dat het dragen van meer gewicht in de vorm van een gewichtsvest het lichaamsgewicht en de vetmassa bij zwaarlijvige mensen verlaagt, zoals de auteurs ook al hadden aangetoond bij zwaarlijvige knaagdieren.

Het management van incidenteel gedetecteerde longnodules van onbekende aard is een uitdaging en houdt het risico in van ofwel onnodige invasieve procedures of van een vertraging in diagnose en behandeling. Zowel subjectiviteit bij de evaluatie als de tijd om tot een diagnose te komen spelen daarbij een rol.

Vorsers van de Universiteit van Luik en de KULeuven hebben het resultaat van sequencing van het genoom van het SARS-CoV-2 gepubliceerd op het internationale platform Nextstrain. Sequencing van het genoom is een aanvulling op contactopsporing en maakt het mogelijk de betrouwbaarheid van de screeningtests te verbeteren.

Volgens een internationaal panel van experts is diabetes niet alleen een risicofactor voor Covid-19, maar zijn er ook bewijzen dat het nieuwe coronavirus diabetes zou kunnen uitlokken bij gezonde volwassenen.

Volgens een nieuwe analyse van de gegevens van de ACTG A5257-studie, die onlangs online werd gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases, gaan de structurele veranderingen van het vetweefsel die worden veroorzaakt door bepaalde antiretrovirale middelen, gepaard met meer ontsteking, stoornissen van de serumlipiden en insulineresistentie. Die laatste kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van hiv-geïnfecteerde patiënten, ongeacht de mate van gewichtstoename.