...

Eerdere globale data hadden al aangetoond dat de luchtwegaandoening RSV één op de 50 sterfgevallen veroorzaakt bij kinderen jonger dan vijf jaar in lage- en middeninkomenslanden (1). Een nieuwe studie toont dat RSV ook een belangrijk medisch probleem is in Europese landen met een hoog inkomen (2). De last van RSV-infectie bij gezonde voldragen baby's in deze landen was nog niet eerder vastgesteld.Binnen het Respiratory Syncytial virus Consortium in Europe (RESCEU) werd een multicentrische, prospectieve, observationele geboortecohortstudie uitgevoerd bij gezonde voldragen baby's (≥37 weken zwangerschap) op vijf locaties in verschillende Europese landen om de zorglast van RSV te bepalen. De incidentie van RSV-geassocieerde ziekenhuisopnames in het eerste levensjaar werd bepaald door ouderlijke vragenlijsten en ziekenhuisoverzichten. In totaal werden 9154 zuigelingen geboren tussen 1 juli 2017 en 1 april 2020 gevolgd tijdens het eerste levensjaar en 993 namen deel aan het actieve surveillancecohort. De incidentie van RSV-geassocieerde ziekenhuisopnames in het totale cohort was 1,8% (95% CI: 1,6-2,1). Er waren acht opnames op de intensive care voor kinderen, wat overeenkomt met 5,5% van de 145 RSV-geassocieerde ziekenhuisopnames en 0,09% van het totale cohort. De incidentie van RSV-infectie in het actieve surveillancecohort, bevestigd door een diagnostische assay, was 26,2% (95% CI: 24,0-28,6) en die van medisch gecontroleerde RSV-infectie was 14,1% (95% CI: 12,3-16,0).De onderzoekers besluiten dat RSV-geassocieerde acute luchtweginfectie aanzienlijke morbiditeit veroorzaakt, wat leidt tot ziekenhuisopname van één op de 56 gezonde voldragen baby's in Europese landen met een hoog inkomen. De onderzoekers stellen dat toekomstige immunisatie van zwangere vrouwen of gezonde voldragen baby's tijdens hun eerste winterseizoen een groot effect zou kunnen hebben op de zorglast veroorzaakt door RSV-infecties.Bronnen:1.Li Y, Wang X, Blau DM,Caballero MT, Feikin DR, Gill CJ, Madhi SA, Omer SB, Simões EAF, Campbell H, Pariente AB, Bardach D, Bassat Q, Casalegno JS, Chakhunashvili G, Crawford N, Danilenko D, Do LAH, Echavarria M, Gentile A, Gordon A, Heikkinen T, Huang QS, Jullien S, Krishnan A, Lopez EL, Marki? J, Mira-Iglesias A, Moore HC, Moyes J, Mwananyanda L, Nokes DJ, Noordeen F, Obodai E, Palani N, Romero C, Salimi V, Satav A, Seo E, Shchomak Z, Singleton R, Stolyarov K, Stoszek SK, von Gottberg A, Wurzel D, Yoshida LM, Yung CF, Zar HJ; Respiratory Virus Global Epidemiology Network, Nair H; RESCEU investigators. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022 May 28;399(10340):2047-2064. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00478-0. Epub 2022 May 19. PMID: 35598608; PMCID: PMC7613574.2.Wildenbeest JG, Billard MN, Zuurbier RP, Korsten K, Langedijk AC, van de Ven PM, Snape MD, Drysdale SB, Pollard AJ, Robinson H, Heikkinen T, Cunningham S, O'Neill T, Rizkalla B, Dacosta-Urbieta A, Martinón-Torres F, van Houten MA, Bont LJ; RESCEU Investigators. The burden of respiratory syncytial virus in healthy term-born infants in Europe: a prospective birth cohort study. Lancet Respir Med. 2022 Nov 10:S2213-2600(22)00414-3. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00414-3. Epub ahead of print. PMID: 36372082.