...

Hiervoor werden 17 Engelse en Chinese databases in april/mei 2020 doorzocht voor resultaten van gerandomiseerde, gecontroleerde studies (RCT's). Cochrane rapid review-methoden werden toegepast. Het bewijs van kwaliteit/zekerheid werd gegradeerd volgens GRADE. In totaal werden 28 RCT's met 5.446 deelnemers geïdentificeerd. Vergeleken met placebo voorkwam orale of intranasale inname van zink vijf acute virale luchtweginfecties per 100 persoonsmaanden (95% CI: 1 tot 8; gradering matig). Sublinguale toediening van zink voorkwam geen klinische verkoudheid na experimentele inoculatie met humaan rhinovirus (RR: 0,96, 95% CI: 0,77 tot 1,21; gradering matig). Gemiddeld verdwenen de symptomen twee dagen eerder met sublinguaal of intranasaal zink vergeleken met placebo (95% CI: 0,61 tot 3,50; gradering zeer laag) en 19 extra deelnemers per 100 zouden waarschijnlijk symptomatisch blijven op dag 7 zonder inname van zink (95% CI: 2-8; gradering laag). Niet-ernstige bijwerkingen (bijv. misselijkheid, irritatie van de mond/neus) waren hoger (RR 1,41, 95% CI: 1,17 tot 1,69; gradering matig). Vergeleken met actieve controles waren er geen verschillen in ziekteduur of bijwerkingen (gradering laag). De auteurs besluiten dat er aanwijzingen zijn dat zink de symptomen van acute luchtweginfecties zou kunnen voorkomen bij volwassenen en de duur zou kunnen verkorten. De GRADE-zekerheid/kwaliteit van het bewijs was echter beperkt door het hoge risico op bias, de kleine steekproefomvang en/of de studieheterogeniteit. Verder onderzoek is nodig.Bron:Hunter J, Arentz S, Goldenberg J, et al. Zinc for the prevention or treatment of acute viral respiratory tract infections in adults: a rapid systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open. 2021 Nov 2;11(11):e047474. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047474. PMID: 34728441.