...

Sinds de laatste wereldwijde update van de WHO in 2005 is er een duidelijke toename van het bewijs dat luchtvervuiling verschillende aspecten van de gezondheid beïnvloedt. Om die reden, en na een systematische beoordeling van het verzamelde bewijsmateriaal, heeft de WHO bijna alle AQG-niveaus naar beneden bijgesteld en gewaarschuwd dat het overschrijden van de nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijnen gepaard gaat met aanzienlijke gezondheidsrisico's. Maar tegelijkertijd zou het naleven ervan miljoenen levens kunnen redden. Elk jaar veroorzaakt blootstelling aan luchtvervuiling naar schatting 7 miljoen voortijdige sterfgevallen en het verlies van miljoenen meer gezonde levensjaren. De nieuwe richtlijnen van de WHO bevelen strengere luchtkwaliteitsniveaus aan voor zes verontreinigende stoffen, waarvoor het bewijs het meest is gevorderd over de gezondheidseffecten van blootstelling. Wanneer actie wordt ondernomen voor deze zogenaamde klassieke verontreinigende stoffen - fijnstof (PM), ozon (O?), stikstofdioxide (NO?), zwaveldioxide (SO?) en koolmonoxide (CO), heeft dit ook meteen gevolgen voor andere schadelijke verontreinigende stoffen. In het bijzonder wordt de nadruk gelegd op de gezondheidsrisico's die samenhangen met fijnstof met een diameter ≤ 10 en 2,5 µm (PM?? en PM?.?). Zowel PM?.? als PM?? kunnen diep in de longen doordringen, en PM?.? kan zelfs in de bloedbaan terechtkomen, wat resulteert in cardiovasculaire en respiratoire effecten, maar ook aantasting van andere organen.Volgend op de WHO-update lanceerde de Europese Commissie een publieke consultatie om de EU-richtlijnen in verband met luchtkwaliteit te herzien en beter te aligneren met de nieuwe aanbevelingen van de WHO.Bronnen:World Health Organization. ( 2021) . WHO global air quality guidelines: particulate matter ( PM2.5 and PM10) , ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329https://ec.europa.eu/environment/news/european-green-deal-commission-launches-public-consultation-cleaner-air-2021-09-23_en