...

Factoren die in geval van acuut respiratoir falen gepaard gaan met mortaliteit zijn: invasieve mechanische ventilatie, orgaandisfunctie, oudere leeftijd, fragiele patiënten of patiënten in slechte algemene toestand, laattijdige admissie op intensieve zorg, en acuut respiratoir falen door een invasieve schimmelinfectie of van ongekende oorsprong. Naast een aangepaste antibioticabehandeling, moet het initieel klinisch management zich richten op het herstellen van de oxygenatie en het bepalen van de meest waarschijnlijke oorzaak op basis van de variabelen eigen aan de onderliggende ziekte, de kenmerken van het acuut respiratoir falen en de radiografische bevindingen. Daarna kan de oorzaak van het acuut respiratoir falen worden bevestigd met de doeltreffendste, minst invasieve en veiligste diagnostische tests. Bij patiënten met respiratoir falen van ongekende oorsprong, is een gestandaardiseerd diagnostisch onderzoek onmiddellijk bij opname geïndiceerd vooraleer meer invasieve onderzoeken uit te voeren of een empirische behandeling op te starten. Azoulay E et al. Acute respiratory failure in immunocompromised adults. Lancet Respir Med. 2018, December 07. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30345-X.