...

In totaal werden 12.049 kinderen uit negen Europese landen gerekruteerd. Op 12 en 24 maanden werden gegevens over wheezing, allergische symptomen, voeding, rookomgeving, infecties en gebruik van dagopvang verzameld via vragenlijsten. Gegevens op de leeftijd van twee jaar waren beschikbaar voor 73,1%: de prevalentie van wheezing schommelde van minder dan 2% in Polen en Litouwen tot 13,1% in Groot-Brittannië en 17,2% in IJsland. Factoren die in de multivariantanalyse significant gepaard gingen met wheezing waren: frequente infectie van de lagere luchtwegen in het eerste en tweede levensjaar (verhouding tussen incidenties respectievelijk 1,9 en 2,5), roken van de moeder na de geboorte (1,6), dagopvang (1,6) en mannelijk geslacht (1,3). De kracht van de associaties was niet in alle landen dezelfde. Voedselallergie en borstvoeding konden niet als onafhankelijke risicofactoren voor wheezing worden aangetoond. Om bijkomende modificeerbare risicofactoren te identificeren zijn nieuwe onderzoeken per land nodig. Selby A et al. Prevalence estimates and risk factors for early childhood wheeze across Europe: the EuroPrevall birth cohort. Thorax 2018; published Online First: 10 May. doi: 10.1136/thoraxjnl-2016-209429.