...

De auteurs hebben hun gerandomiseerde, gekruiste studie uitgevoerd tussen oktober 2012 en juni 2014 bij 119 deelnemers, mannen en vrouwen van 60 jaar of ouder: 40 patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD), 39 met ischemisch hartlijden en 40 ogenschijnlijk gezonde vrijwilligers.Aan een groep werd gevraagd om te gaan wandelen in Hyde Park, een verkeersvrije zone met weinig luchtvervuiling, en aan de andere groep werd gevraagd om te gaan wandelen in het westelijke gedeelte van Oxford Street, een drukke straat met veel luchtvervuiling. 3 tot 8 weken later werd het parcours omgewisseld.Voor en na elke wandeling hebben de wetenschappers de concentratie van vervuilende stoffen (zwarte koolstof, fijn stof in suspensie, ultrafijn stof en stikstofdioxides) op de twee plaatsen gemeten evenals een aantal parameters van de longfunctie en het hart- en vaatstelsel.Samengevat, naargelang van de plaats blijkt wandelen niet altijd goed te zijn voor de gezondheid. Een korte blootstelling aan de uitlaatgassen van voertuigen heft de heilzame cardiopulmonale effecten van wandelen op in de drie groepen.Het gebruik van geneesmiddelen zou evenwel de nefaste effecten van luchtvervuiling kunnen tegengaan bij patiënten met ischemisch hartlijden.De auteurs raden de beleidsmensen aan om maatregelen te nemen om de luchtvervuiling in drukke straten te verlagen. (referentie: The Lancet, 5 december 2017, doi: 10.1016/S0140-6736(17)32643-0)