...

De techniek wordt gebruikt bij ongecontroleerd astma bij patiënten die refractair zijn aan inhalatiecorticosteroïden en langwerkende bèta-agonisten. Tot nog toe was de werkzaamheid en veiligheid langer dan vijf jaar na behandeling niet gekend. Data zijn nu beschikbaar van een internationale studie die patiënten die eerder deelnamen aan de gerandomiseerde klinische studies AIR, RISA en AIR2 meer dan tien jaar opvolgden.Van het totale aantal patiënten dat thermoplastie kreeg, werden er 136 (52%) opgevolgd. Ook 56 van de patiënten van de controlegroepen werden opgevolgd (33%). De resultaten toonden een blijvende verbetering van ernstige exacerbaties voor meer dan 10 jaar. Ook spirometrie en astmagerelateerde metingen van levenskwaliteit waren gelijkaardig tussen jaar 1, jaar 5 en jaar 10 van de opvolging. Daarnaast was er geen aanwijzing dat bronchiale thermoplastie tot enige vermindering van longfunctie leidde. Bij 7% van de patiënten behandeld met thermoplastie werd via radiologie bronchiëctasie vastgesteld. Het was echter niet eenduidig vast te stellen of deze te wijten was aan de behandeling. De auteurs besluiten dat bronchiale thermoplastie een langwerkende therapeutische optie is voor patiënten die ongecontroleerd blijven ondanks optimalisatie van medische behandeling. Bron: Chaudhuri R et al. Safety and effectiveness of bronchial thermoplasty after 10 years in patients with persistent asthma (BT10+): a follow-up of three randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2021 Jan 29:S2213-2600(20)30408-2. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30408-2.