...

Een nieuw observationeel onderzoek bestudeerde de prevalentie van astma en atopie, en de longfunctie op de leeftijd van 17-20 jaar na bronchiolitis in de kindertijd en, in de tweede plaats, de impact van virale etiologie (respiratoir syncytieel virus (RSV) versus niet-RSV) en geslacht op deze uitkomsten.Aan deze Noorse cohortstudie namen 225 jonge volwassenen deel die in de periode 1996-2001 in het ziekenhuis waren opgenomen voor bronchiolitis en 167 gematchte controlepersonen. Huidig astma bleek vaker voor te komen in de post-bronchiolitisgroep dan in de controlegroep: 25,1% (95% CI 19,0% tot 31,2%) vs. 13,1% (95% CI 7,9% tot 18,2%). Dit werd niet gezien voor atopie. De prevalentie van astma verschilde niet tussen de RSV-groep en de niet-RSV-groep: 24,0% (95% CI 16,1% tot 32,0%) versus 23,8% (95% CI 12,8% tot 34,7%) noch tussen geslachten. Het geforceerde expiratoire volume in 1 s (FEV1), de verhouding FEV1/forced vital capacity (FVC) en de geforceerde expiratoire flow tussen 25% en 75% van de FVC waren lager in de post-bronchiolitisgroep.De auteurs besluiten dat bronchiolitis in de kindertijd geassocieerd is met respiratoire morbiditeit die aanhoudt tot in de jonge volwassenheid.Bron:Sørensen KG, et al. Asthma, atopy and lung function in young adults after hospitalisation for bronchiolitis in infancy: impact of virus and sex. BMJ Open Respir Res. 2022 Jan;9(1):e001095. doi: 10.1136/bmjresp-2021-001095. PMID: 35046087; PMCID: PMC8772454.