...

De studie betreft een retrospectief observationeel onderzoek van een landelijke dataset afkomstige van vrouwen en mannen. Diagnoses van verschillende immuungemedieerde ziekten werden opgehaald uit de nationale deFRA-dataset. Gegevens over de monitoring van fijnstof (PM)10- en PM2,5-concentraties werden verkregen via het Italiaanse Instituut voor Milieubescherming en Onderzoek. Gegeneraliseerde lineaire modellen werden gebruikt om de relatie tussen de prevalentie van auto-immuunziekten en PM te bepalen.In totaal werden 81.363 proefpersonen in de studie opgenomen. Een positieve associatie werd gevonden tussen PM10 en het risico op auto-immuunziekten (ρ+0,007, p 0,014). Elke 10 µg/m3 toename van de PM10-concentratie ging gepaard met een verhoogd risico van 7% op het krijgen van een auto-immuunziekte. Blootstelling aan PM10 boven 30 µg/m3 en PM2,5 boven 20 µg/m3 was geassocieerd met respectievelijk een 12% en 13% hoger risico op auto-immuunziekte (gecorrigeerde OR (aOR) 1,12, 95% CI 1,05 tot 1,20 en aOR 1,13, 95% CI 1,06 tot 1,20). Blootstelling aan PM10 ging gepaard met een verhoogd risico op reumatoïde artritis; blootstelling aan PM2.5 werd in verband gebracht met een verhoogd risico op reumatoïde artritis, bindweefselaandoeningen (CTD's) en inflammatoire darmaandoeningen (IBD).De auteurs besluiten dat langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging geassocieerd was met een hoger risico op het ontwikkelen van auto-immuunziekten, in het bijzonder reumatoïde artritis, CTD's en IBD. Chronische blootstelling aan niveaus boven de grenswaarden voor de bescherming van menselijke gezondheid ging gepaard met een 10% hoger risico op het ontwikkelen van immuungemedieerde ziekten.Bron:Adami G, et al. Association between long-term exposure to air pollution and immune-mediated diseases: a population-based cohort study. RMD Open. 2022 Feb;8(1):e002055. doi: 10.1136/rmdopen-2021-002055. PMID: 35292563.