...

Bijkomend wordt met name ingegaan op de interpretatie van tests die essentieel zijn bij het bepalen van de mate van respiratoire disfunctie. Een juiste interpretatie van PFT's omvat de classificatie van waargenomen waarden als binnen/buiten het normale bereik op basis van een referentiepopulatie van gezonde individuen, het integreren van kennis van fysiologische determinanten van testresultaten in functionele classificaties en het integreren van patronen met andere klinische gegevens om de prognose te schatten. Met deze update worden de aanbevelingen van 2005 bijgewerkt, en wordt bewijs uit recente literatuur opgenomen, om een nieuwe standaard voor PFT-interpretatie vast te leggen. De update geeft aanbevelingen voor de keuze van referentievergelijkingen en limieten van 'normaal' bij de gezonde populatie, die nodig zijn om personen te identificeren met respectievelijk ongewoon lage of hoge resultaten. Ook strategieën voor interpretatie van testen die reacties op bronchodilatatoren meten, de limieten van natuurlijke veranderingen in de tijd en ernst werden bijgewerkt. Interpretatie van metingen die gedaan worden via spirometrie, longvolumes en gasoverdracht worden eveneens beschreven, met bijgewerkte classificatieprotocollen voor veelvoorkomende stoornissen. De auteurs benadrukken dat de interpretatie van PFT's moet worden aangevuld met klinische expertise, en dat er rekening moet worden gehouden met de inherente biologische variabiliteit van de test en de onzekerheid van het testresultaat, met als doel een juiste interpretatie van de longfunctiemetingen te verzekeren.Bron:Stanojevic S, Kaminsky DA, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. Eur Respir J. 2021 Dec 23:2101499. doi: 10.1183/13993003.01499-2021. Epub ahead of print. PMID: 34949706.