...

De veiligheid en immunogeniciteit werd reeds eerder aangetoond in fase 1- en fase 1b-studies. In een nieuwe fase 2-studie werd de werkzaamheid van het geadjuvanteerde FLU-v-vaccin onderzocht in een H1N1-challenge model bij gezonde vrijwilligers. Hiertoe werden 153 gezonde volwassenen gerandomiseerd om één of twee doses van geadjuvanteerd FLU-v of geadjuvanteerde placebo subcutaan toegediend te krijgen op dag -43 en dag -22.Op dag 0 volgde er dan een intranasale challenge met het A/California/04/2009/H1N1-virus. Het hoofdobjectief was om de reductie in milde tot matige griep (MMID) te bestuderen. MMID was gedefinieerd als de aanwezigheid van virale afscheiding en klinische influenzasymptomen. De deelnemers die één dosis van het geadjuvanteerd FLU-v toegediend kregen, ontwikkelden significant minder MMID dan de placebogroep: 32,5% versus 54,8% respectievelijk (p=0,035). Een tweede dosis bracht geen bijkomend voordeel. Over het algemeen werd het vaccin goed verdragen: de bijwerkingen waren vergelijkbaar tussen de FLU-v- en placebogroep na één dosis (55,8% vs. 54%). Het hoogste aantal bijwerkingen werd gezien in de groep die twee doses geadjuvanteerd FLU-v kreeg (82,4%). Geen vaccingerelateerde bijwerkingen werden gezien na de challenge.De werkzaamheid en veiligheid van FLU-v dient nu verder bevestigd te worden in ruimer opgezette fase 3-studies. Bron:Pleguezuelos O et al. Efficacy of FLU-v, a broad-spectrum influenza vaccine, in a randomized phase IIb human influenza challenge study. Published 13 March 2020. npj Vaccines 5:22; https://doi.org/10.1038/s41541-020-0174-9