...

Een Spaanse, prospectieve, gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd bij 436 kinderen tussen 2012 en 2016 bevestigt dit verder. De studie werd uitgevoerd bij kinderen tussen 2 en 14 jaar oud die zich aanboden omwille van rhinosinusitis, pharyngitis, acute otitis media of acute bronchitis. Studie-inclusie vereiste dat de kinderarts gegronde twijfels had over de noodzaak om antibiotica voor te schrijven.Patiënten werden gerandomiseerd om een onmiddellijk, uitgesteld of geen voorschrift te krijgen. De primaire uitkomst was ernst en duur van de symptomen gedurende 30 dagen. Het daadwerkelijke antibioticagebruik tijdens deze periode was één van de secundaire uitkomsten. Het antibioticagebruik was 96% in de groep met onmiddellijk voorschrift, 25,3% in de groep met uitgesteld voorschrift en 12% in de groep die bij het eerste bezoek geen voorschrift kreeg. Er was geen significant verschil in duur van ernstige symptomen (12,4, 10,9 en 10,1 dagen respectievelijk in de groep met onmiddellijk, uitgesteld en geen voorschrift). Daarentegen was er een significant hoger percentage van gastro-intestinale bijwerkingen in de groep die een onmiddellijk voorschrift kreeg (8,8%) ten opzichte van de groep met uitgesteld voorschrift (3,4%) of geen voorschrift (2,8%). De auteurs besluiten dat uitgesteld voorschrijven een doeltreffende en veilige strategie is wanneer de arts gegronde twijfels heeft wat betreft de indicatie. Geen voorschrift blijft de aan te bevelen strategie wanneer het duidelijk is dat antibiotica niet geïndiceerd zijn, zoals bijvoorbeeld bij acute bronchitis. Bron: Mas-Dalmau G, et al. Delayed antibiotic prescription for children with respiratory infections: a randomized trial. Pediatrics. 2021 Mar;147(3):e20201323. doi: 10.1542/peds.2020-1323. Epub 2021 Feb 11. PMID: 33574163.