...

In 2018 stierven wereldwijd 1,5 miljoen mensen ten gevolge van TB; dat zijn er 100.000 minder dan in 2017. Geschat wordt dat het aantal nieuwe TB-gevallen wereldwijd 10 miljoen was in 2018; dat is 2% lager dan in 2017.Twee derde van de nieuwe gevallen stammen uit Indië, China, Indonesië, de Filipijnen, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Zuid-Afrika. Terwijl er in landen met hogere inkomens vorig jaar minder dan 10 nieuwe TB-gevallen per 100.000 inwoners optraden (België: 9), waren dat er in de landen met de hoogste ziektelast door TB 150-400 en in enkele landen zoals de Filipijnen of Zuid-Afrika zelfs meer dan 500. Resistentie aan geneesmiddelen blijft een bedreiging voor de volksgezondheid. In 2018 waren er ongeveer een half miljoen nieuwe gevallen van rifampicineresistentie, waarvan 78% resistent aan meerdere geneesmiddelen. In 2017 leidde behandeling van TB bij 85% van de nieuwe gevallen tot genezing. Bij resistente TB was slechts in 56% van de gevallen behandeling succesvol. De landen die het meest getroffen waren door deze resistente TB-gevallen waren China, Indië en de Russische Federatie. De wereld is dus niet op koers om de eerder gestelde doelstelling te halen om tussen 2015 en 2020 de incidentie van TB met 20% en de mortaliteit met 35% te doen dalen. Tot 2018 daalde de incidentie slechts met 6% en de mortaliteit met 11%. Enkel Europa lijkt momenteel op de goede weg met een reductie van 15% en 24% mortaliteit. Bron: Global Tuberculosis Report WHO. 17 Oct 2019 https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/