...

Deze meta-analyse betrof 20 RCT's waarin drie verschillende LAMA's gebruikt werden. In totaal bevatte de analyse data van 11.894 kinderen en volwassenen. De belangrijkste uitkomsten die geevalueerd werden, waren ernstige exacerbaties, astmacontrole volgens de vragenlijst ACQ-7, levenskwaliteit, mortaliteit en bijwerkingen.Triple therapie versus duale therapie was significant geassocieerd met een vermindering van het risico op ernstige exacerbaties (22,7% versus 27,4%; risicoratio 0,83, 95% CI: 0,77-0,90) en een verbetering van de astmacontrole (gemiddeld verschil in ACQ-7-schaal: -0,04, 95% CI: -0,07 tot -0,01). In astmagerelateerde levenskwaliteit of mortaliteit werden geen significante verschillen gevonden. Drievoudige therapie was wel significant geassocieerd met een verhoogde droge mond en dysfonie (3,0% versus 1,8%; risicoverhouding 1,65, 95% CI: 1,14 tot 2,38), maar de behandelingsgerelateerde en ernstige bijwerkingen verschilden niet significant tussen de groepen. De auteurs besluiten dat bij kinderen (in de leeftijd van 6 tot 18 jaar) en volwassenen met matige tot ernstige astma triple therapie, vergeleken met duale therapie, significant geassocieerd was met minder ernstige astma-exacerbaties en matige verbeteringen in astmacontrole zonder significante verschillen in levenskwaliteit of mortaliteit.Bron:Kim LHY et al. Triple vs Dual Inhaler Therapy and Asthma Outcomes in Moderate to Severe Asthma: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2021 May 19:e217872. doi: 10.1001/jama.2021.7872. Epub ahead of print. PMID: 34009257; PMCID: PMC8135065.