...

Dat blijkt uit een grote studie waarin data gebruikt werden van de Canadian Community Health Survey (CCHS). De CCHS is een nationaal onderzoek dat zelf gerapporteerde informatie verzamelt over gezondheidsstatus, gezondheidsdeterminanten en gedragingen. Het doel van de studie was om te bepalen of jongeren en jongvolwassenen, de huidige gebruikers van e-sigaretten zijn, een verhoogde kans hebben op zelf gerapporteerd astma of een astma-aanval. Alle deelnemers aan de CCHS ouder dan 12 jaar werden ingesloten in de studie. De studie omvatte een totaal van 17.190 gematchte individuen. Onder hen gaf 16,7% e-sigaretgebruik aan tijdens de afgelopen 30 dagen. Personen die e-sigaretten gebruikten hadden 19% meer kans op astma (95% CI: 1,05-1,35). Huidige en ex-rokers hadden respectievelijk 20% (95% CI: 1,02-1,41) en 33% (95% CI: 1,05-1,69) meer kans op astma.Daarentegen werden bij degenen die nooit rookten of e-sigaretten gebruikten geen significante associaties met astma vastgesteld. Onder de deelnemers met astma hadden e-sigaretgebruikers 29% (95% CI: 1,02-1,63) meer kans op een astma-aanval tijdens de laatste 12 maanden. De auteurs besluiten dat huidig e-sigaretgebruik in verband gebracht kan worden met een significant verhoogde kans op astma, vergelijkbaar met dat van huidige rokers. Zij stellen dat het bespreken van e-sigaretgebruik als risicofactor voor astma belangrijk is in de eerstelijnszorg van jongeren en jongvolwassenen.Bron:To T et al. Does Vaping Increase the Odds of Asthma?: A Canadian Community Health Survey Study. Am J Respir Crit Care Med 2021;203: A1645