...

Op de jaarlijkse bijeenkomst van CHEST 2022 werden de resultaten gepresenteerd van de eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie van een thuis gebaseerd revalidatieprogramma voor patiënten met COPD. Deze multicenter klinische studie omvatte 375 volwassen patiënten met COPD, gerandomiseerd naar een 12-weekse patiëntbewaking op afstand met gezondheidscoaching (N=188) of gebruikelijke zorg op de wachtlijst (n = 187). De primaire uitkomsten waren de fysieke en emotionele domeinen van de CRQ-kwaliteit van leven. Vooraf gespecificeerde secundaire uitkomsten waren onder meer fysieke activiteit, symptomen van depressie, slaapkwaliteit en gebruik van de gezondheidszorg.De mediane leeftijd van de deelnemers was 69 jaar. De mediane FEV1 bij studiestart was 45% van de voorspelde. Na 12 weken was er een significant en klinisch betekenisvol verschil tussen de interventie en de controlegroep in de fysieke en emotionele CRQ-samenvattingsscores: 0,54 punten (95% CI: 0,36-0,73, p<0,001) en 0,51 punten( CI: 0,39-0,69, p<0,001) respectievelijk. Ook de CRQ-scores voor zelfmanagement-, slaap- en depressiescores verbeterden (p<0,01). Voor fysieke activiteit werd geen significant verschil gevonden. De CRQ-veranderingen hielden aan na 24 weken.De onderzoekers besluiten dat monitoring op afstand met gezondheidscoaching een gunstige effect heeft op verschillende aspecten van levenskwaliteit, zelfmanagement, slaap en depressiescores, en dat het een effectieve optie vormt voor de rehabilitatie van COPD-patiënten.Bron: CHEST 2022 October 16-18 2022: https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(22)02991-9/pdf