...

Via een systematische review en meta-analyse werden klinische gegevens van verschillende studies onderzocht om de preventieve rol van AIT bij astma kwantitatief te evalueren. Studies in drie databases werden gescreend, geselecteerd en geëvalueerd op kwaliteit met behulp van risico-of-bias (ROB) tools. De gegevens werden beschrijvend samengevat en indien mogelijk werd een meta-analyse uitgevoerd.Van de 4.549 geïdentificeerde onderzoeken werden er 24 (12 RCT's en 12 NRSI) opgenomen in de kwalitatieve synthese en 18 ondergingen een meta-analyse. Random-effectanalyse toonde een significante afname van het risico op het ontwikkelen van astma na AIT met 25% (RR 0,75, 95% CI: 0,75, 0,64-0,88). Dit effect was echter niet significant in de gevoeligheidsanalyse. Subgroepanalyse toonde een opmerkelijk preventief effect van AIT bij kinderen (RR 0,71, 95% CI: 0,71; 0,53-0,96), bij het voltooien van drie jaar therapie (RR 0,64, 95% CI: 0,64, 0,47-0,88), en bij monogesensibiliseerde patiënten (RR 0,49, 95% CI: 0,49, 0,39-0,61).De auteurs besluiten dat hun bevindingen een mogelijk preventief effect van AIT bij astma ondersteunen en suggereren een versterkt effect wanneer het wordt toegediend aan kinderen, enkelvoudig gesensibiliseerd, en gedurende ten minste drie jaar, onafhankelijk van het type allergeen.Bron:Farraia M, et al. Allergen immunotherapy for asthma prevention: A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized controlled studies. Allergy. 2022 Mar 28. doi: 10.1111/all.15295. Epub ahead of print. PMID: 35342949.