...

De studie observeerde een groep patiënten met een eerste heupfractuur tijdens de periode 2005-2015, die gevolgd werden tot eind 2016. Men vergeleek data van 4.041 patiënten die N-BP's kregen en 11.802 patiënten die geen medicatie tegen osteoporose kregen. Na een gemiddelde opvolging van 2,7 jaar werd het innemen van N-BP's geassocieerd met een verlaging van het risico op pneumonie van 24% (6,9 versus 9,0 per 100 patiënten per jaar voor de N-BP en de andere groep respectievelijk; HR 0,76 CI 0,70-0,83). Een gelijkaardige associatie werd gezien voor mortaliteit door pneumonie, met een 35% lager risico in de groep die N-BP's nam (HR 0,65 CI 0,56-0,75). Deze associaties werden ook gezien wanneer men N-BP-behandeling vergeleek met behandeling met niet-stikstofhoudende bifosfonaten. Eerdere studies in proefdieren toonden aan dat behandeling met N-BP resulteerde in hoge concentraties van N-BP's in de luchtwegen. De auteurs stellen dat, aangezien N-BP's ontstekingsremmende en immunomodulerende eigenschappen hebben, hun aanwezigheid in de longen mogelijk een verklaring is voor het geobserveerde verlaagde risico op pneumonie. Gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies zijn nodig om deze bevindingen verder te bevestigen. Bron:Sing CW et al. Nitrogen-containing biphosphonates are associated with reduced risk of pneumonia in patients with hip fracture. Published online 2 June 2020. J Bone Miner Res: https://doi.org/10.1002/jbmr.4030