...

Via kloontechnieken isoleerden zij drie dominante pathogene stamcelvarianten, die mogelijk bijdragen tot de belangrijkste kenmerken van de ziekte. Eén variant groeide uit tot klier die mucines afscheidt, de andere ontwikkelden zich tot precancereuze cellen die aanleiding geven tot fibrose en inflammatie. Transplantatie van deze gekloonde celvarianten in immunodeficiënte muizen induceerde pathologieën gelijkaardig aan de mucus en squameuze metaplasie, inflammatie en fibrose die ook gezien worden bij COPD. Aangenomen werd voorheen dat dit symptomen waren die veroorzaakt werden door directe effecten van roken en omgevingspolluenten. Waarom symptomen van COPD aanblijven na het wegnemen van blootstelling aan deze factoren was niet echt geweten. Maar nu lijkt het er dus op dat de stamcellen, die normaal gezien instaan voor generatie van gezond weefsel, permanent gewijzigd zijn bij COPD-patiënten. De auteurs stellen dat de identificatie van deze abnormale stamcellen bij COPD-patiënten een mogelijk aangrijpingspunt kan vormen voor nieuwe therapieën.Bron:Rao W et al. Regenerative metaplastic clones in COPD lung drive inflammation and fibrosis. Published online 15 April 2020. Cell: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.047