...

Hiervoor maakten zij gebruik van biochiptechnologie (ISAC) die eerder ontwikkeld was om antilichamen tegen meer dan 100 verschillende allergenen in een klein volume bloedserum te meten. Deze technologie werd nu getest en gevalideerd voor nasale uitstrijkjes. De onderzoekers bestudeerden hiervoor nasale uitstrijkjes en bloedstalen van individuen met en zonder sensitisatie voor de meest voorkomende allergenen in de lucht, inclusief huisstofmijt, graspollen en pollen van berk, hazelaar en els. Voor alle geteste allergenen waren de resultaten van de nasale uitstrijkjes en de bloedstalen gelijkaardig. Identieke patronen van allergische sensitisatie werden gevonden. Dat er een link is tussen antilichamen in het bloed en nasale secreties was in het verleden reeds aangetoond voor bepaalde luchtallergenen. Deze correlatie is nu voor het eerst geconfirmeerd voor een ruim panel van allergenen. De onderzoekers stellen dat vooral voor kleine kinderen, die de bloedtest of huidpriktest (die soms ook tot vals-positieve resultaten leidt) als onaangenaam ervaren, de optie om via een nasaal uitstrijkje de diagnose van allergie te kunnen stellen een voordeel is. Bron:Gökkaya M et al. Nasal-specific IGE correlates to serum-specific IgE: first steps towards nasal molecular allergy diagnostic. Allergy. Published online 13 Feb 2020: https://doi.org/10.1111/all.14228