...

Uit de administratieve data van de Canadese provincie konden 18.550 patiënten met sarcoïdose worden geïdentificeerd (gedefinieerd als gemeld door twee artsen of meer binnen de twee jaar), 9.199 patiënten met chronische sarcoïdose (gedefinieerd als gemeld door 5 artsen of meer binnen de 3 jaar) en 3.819 patiënten met histologisch bevestigde sarcoïdose (gemeld door 2 artsen of meer met een weefselbiopsie). De prevalentie van sarcoïdose was 143 per 100. 000 in 2015, wat een toename van 116% is (p<0,0001) sinds 1996. De toename in prevalentie gecorrigeerd voor leeftijd was hoger bij mannen dan bij vrouwen (136% versus 99%; p<0,0001).Algemeen daalde de incidentie van sarcoïdose van 7,9 tot 6,8 per 100 .000 tussen 1996 en 2014 (15% daling; p=0,0009). Maar terwijl bij vrouwen een 30,3% significante daling werd vastgesteld in incidentie, was er bij mannen een niet-significante stijging van 5,5%. De mortaliteit, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, steeg dan weer van 1,15% naar 1,47% tussen 1996 en 2015 (28% stijging; p=0,02); de niet-gecorrigeerde stijging van de mortaliteit is echter niet-significant (p=0,39). De mortaliteit bij patiënten met chronische sarcoïdose steeg wel significant over de onderzochte periode (p=0,0008).Kortom, de prevalentie van sarcoïdose stijgt in Ontario, met een shift van vrouwen naar mannen. De mortaliteit door chronische sarcoïdose neemt toe.Fidler L et al. Epidemiology and health outcomes of sarcoidosis in a universal health care population: a cohort study. Eur Respir J 2019; Early View August 7. DOI: 10.1183/13993003.00444-2019