...

Vorsers van de Vanderbilt University hebben uitgaande van de prospectieve gegevens van de Framingham Heart Study de correlatie onderzocht tussen het aantal jaren rookstop en cardiovasculaire accidenten (myocardinfarct, CVA, hartfalen, overlijden als gevolg van een hart- en vaataandoening). Die longitudinale studie werd gestart in 1948 en loopt verder bij de kinderen en de kleinkinderen van de mannen en vrouwen die oorspronkelijk in de studie werden gerekruteerd.De auteurs hebben 8770 mensen (45% mannen) van gemiddeld 42,2 jaar die bij inclusie in de studie geen hart- en vaataandoening vertoonden, geselecteerd, van wie 3805 uit de oorspronkelijke cohorte (die voor de vierde keer werd onderzocht in 1954-1958) en 4965 nakomelingen (die voor het eerst werden onderzocht in 1971-1975). De follow-up werd afgesloten in december 2015.2371 deelnemers waren zware rokers (meer dan een pakje per dag gedurende minstens 20 jaar). Tijdens een mediane follow-up van 26,4 jaar hebben 2435 deelnemers een eerste cardiovasculaire accident ontwikkeld.Bij de mensen die vroeger veel hadden gerookt, was het risico op hart- en vaataandoeningen vijf jaar na rookstop significant (39%) lager dan bij de zware rokers die waren blijven roken. Maar in vergelijking met de deelnemers die nooit een sigaret hadden gerookt, bleef het risico bij die ex-rokers 10 tot 15 jaar na de rookstop significant hoger in de samengevoegde cohorte (5-10 jaar in de initiële cohorte en minstens 25 jaar in de cohorte van de nakomelingen).De heilzame cardiovasculaire effecten van rookstop laten zich zeer snel gevoelen, maar het duurt veel langer voor het hogere risico op hart- en vaataandoeningen volledig verdwijnt. Reden te meer dus om zware rokers aan te raden meteen te stoppen met roken. (referentie: JAMA, 20 augustus 2019, doi: 10.1001/jama.2019.10298)https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2748507