...

Histamine is een welgekende chemische mediator die vrijgesteld wordt uit mastcellen via een allergische reactie van het onmiddellijke type. Vandaar dat aan histamine een belangrijke rol in de pathofysiologie van astma werd toebedeeld: het draagt bij tot luchtwegobstructie door contractie van de gladde spieren, bronchiale secreties en oedeem van de luchtwegmucosa. Toch kenden eerdere klinische studies met H1-receptorantagonisten als behandeling van astma weinig succes. Intussen weten we dat de mastceldegranulatie bij allergisch astma gemedieerd wordt door IgE-antilichamen, terwijl bij niet-allergisch astma zonder allergeenspecifieke IgE de eosinofiele inflammatie geïnduceerd wordt door aangeboren lymfoïde cellen van groep 2 (ILC2). Een behandeling met anti-IgE is zeer doeltreffend bij ernstig allergisch astma door overgevoeligheid voor specifieke seizoensgebonden allergenen. Recente studies met specifieke cytokineantagonisten wijzen er echter op dat ze slechts effectief zijn in bepaalde subtypes van astma. Zo zou het ook logisch zijn dat H1-receptorantagonisten alleen klinisch significant doeltreffend kunnen zijn bij bepaalde subtypes van allergisch astma waarbij histamine in het ontstaan een grote rol speelt. Yamauchi K et al. The Role of Histamine in the Pathophysiology of Asthma and the Clinical Efficacy of Antihistamines in Asthma Therapy. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(7), 1733; doi:10.3390/ijms20071733