...

De achterliggende bedoeling van de Italiaanse onderzoekers is om eventueel tot een therapie te komen op basis van microben ter preventie van astma. Verschillende studies hebben de rol van de microbiota in de regulering van het immuunsysteem en in de ontwikkeling van atopie en astma bevestigd. Deze klinische toestanden vinden blijkbaar hun oorsprong in een onvoldoende blootstelling aan verschillende microbiota uit de omgeving in het vroege leven; deze blootstelling is nodig om de maagdarmtractus en de luchtwegen te koloniseren. Commensale - dus per definitie onschadelijke - organismen zijn nodig om een evenwichtig en tolerant immuunsysteem te ontwikkelen. Het identificeren van deze commensale bacteriën zowel in de maagdarmtractus als in de luchtwegen, zou dan ook een innoverend en belangrijk aspect kunnen zijn. Kortom, het aandeel van microbiota in een gezonde immunologische respons wordt erkend en een stoornis in de samenstelling van de darmbacteriën zou kunnen leiden tot chronisch inflammatoire ziekten van de luchtwegen, meer bepaald astma. De impact van het microbioom op belangrijke risicofactoren voor astma, als daar zijn tabaksrook en genetische factoren van de gastheer, moet nog worden uitgeklaard vooraleer van therapeutische toepassing sprake kan zijn. Amerikaanse onderzoekers richten hun aandacht op het microbioom in de luchtwegen zelf. Zij leggen een mogelijke link tussen de ernst van de symptomatische virale luchtweginfecties en astma bij kinderen. Voor klinische toepassingen is ook hier verder onderzoek vereist. Frati F et al. The Role of the Microbiome in Asthma: The Gut⁻Lung Axis. Int J Mol Sci 2018 Dec 30;20(1). Doi: 10.3390/ijms20010123. Dinwiddie DL et al. Role of the Airway Microbiome in Respiratory Infections and Asthma in Children. Pediatr Allergy Immunol Pulmonol. 2018 Dec 1;31(4):236-240. Doi: 10.1089/ped.2018.0958.