...

Antirookcampagnes gericht op jongere rokers benadrukken vooral de gevaren van roken voor de lichamelijke gezondheid. Roken blijkt echter ook nefaste effecten te hebben op de geestelijke gezondheid zoals blijkt uit een studie uitgevoerd bij enerzijds 1624 studenten van de Universiteit van Belgrado, Servië, en anderzijds 514 studenten van de Universiteit van Mitrovida, Kosovo, uit verschillende sociaal-politieke en economische middens.In beide groepen was de BDI-score (Beck depression Inventory) hoger bij rokers dan bij studenten die nooit hadden gerookt. In beide groepen was de incidentie van depressie twee- tot driemaal hoger bij rokers dan bij niet-rokers. Aan de Universiteit van Mitrovica waren 14% van de studenten die rookten, depressief tegen 4% van de niet-rokers. Aan de Universiteit van Belgrado was dat respectievelijk 19,4% en 11,2%. De mate van vitaliteit en sociaal gedrag was ook lager bij de rokers. Zelfs na correctie voor de economische en sociaal-politieke achtergrond van de studenten bleven die verschillen overeind."Onze studie bevestigt de vele andere studies die aantonen dat er een nauw verband bestaat tussen roken en depressie", commentarieerde prof. Hagai Levine.(referentie: PLOS ONE, 8 januari 2020, doi: 10.1371/journal.pone.0227042)