...

Een nieuwe, Belgische studie toont nu de aanwezigheid van roetdeeltjes, afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen, in de menselijke placenta. De placenta van 20 moeders, met respectievelijke lage blootstelling (n = 10) en hoge blootstelling (n = 10) werd onderzocht.Hiervoor werd gebruik gemaakt van de technologie 'femtosecond pulsed laser illumination'. Roetdeeltjes werden geïdentificeerd in alle onderzochte placenta's, met een gemiddelde telling van 0,95 × 104 en 2,09 × 104 deeltjes per mm3 bij moeders met een respectievelijke lage en hoge blootstelling. De hoeveelheid roetdeeltjes in de placenta was positief geassocieerd met de residentiele blootstelling aan roetdeeltjes tijdens de zwangerschap (0,63-2,42 µg/m3). De bevinding dat roetpartikels accumuleren aan de foetale kant van de placenta suggereert dat omgevingspartikels inderdaad naar de foetus getransporteerd kunnen worden. Het transport van deeltjes naar de placenta kan een mogelijke verklaring zijn voor het schadelijke effect van omgevingsvervuiling op foetale ontwikkeling, samen met een verhoogde maternale systemische inflammatie als antwoord op accumulatie van deze omgevingsdeeltjes in de longen. Bové et al. Ambient black carbon particles reach the fetal side of human placenta. Nature Communications. Volume 10, Article number: 3866 . Published online 2019 Sep 17 https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41467-019-11654-3