...

Onderzoekers in Cleveland, Ohio, verzamelden de data van alle ontvangers, 18 jaar of ouder, van een longtransplantatie tussen januari 2006 en februari 2015. Ze gebruikten daarvoor het register van de Amerikaanse overheid (Scientific Registry of Transplant Recipients): 14.253 patiënten in totaal werden in de analyse geïncludeerd.De gemiddelde leeftijd bij transplantatie was 59 jaar. Van de ontvangers was 7,7% jonger dan 30 jaar; 29,5% was tussen 30 en 55 jaar en 62,8% was ouder dan 55 jaar. Op elk moment was de leeftijd de meest significant risicofactor voor sterfte en de impact ervan neemt toe naarmate de transplantatie langer geleden werd uitgevoerd. Risicofactoren voor sterfte voor alle patiënten waren uitersten in leeftijd, hogere creatininespiegels, transplantatie van één long, hospitalisatie voorafgaand aan de transplantatie, en stijging in bilirubine. De sterfterisico's verschilden naargelang de leeftijd met voor de jongste leeftijdscategorie een disproportioneel effect van sociale gezondheidsdeterminanten op de overleving. Kortom, de jongste en de oudste groep volwassen transplantpatiënten hebben een kortere overleving na transplantatie maar om andere redenen. Zich daarvan bewust zijn kan de mogelijkheden van interventies voor een langere overleving sturen. Lehr C et al. Extremes of age decrease survival in adults after lung transplant. Chest 2019; published online August 13. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.06.042