...

Een systematische review en meta-analyse op basis van meerdere databases (tot en met januari 2020) bevestigt dat OSA een significante risicofactor is voor plotse dood door alle oorzaken en cardiovasculaire mortaliteit. In totaal werden 42.099 deelnemers (gemiddelde leeftijd 62 jaar; 64% mannen) ingesloten in een meta-analyse van 22 observationele studies die de associatie van plotse dood bij personen met en zonder OSA rapporteerden. OSA bleek geassocieerd met plotse dood door alle oorzaken (RR = 1,74; 95% CI: 1,44-2,1) en CV mortaliteit (RR = 1,94; 95% CI: 1,39-2,7). Bovendien werd een marginaal significante dosis-respons (p voor interactie = 0,05) gerapporteerd tussen de ernst van OSA en het risico op overlijden bij personen met milde OSA (RR = 1,16; 95% CI: 0,7-1,93), matige OSA (RR = 1,72; 95% CI:1,11-2,67) en ernstige OSA (RR = 2,87; 95% CI: 1,7-4,85). Ook oudere leeftijd bleek als factor significant bij te dragen in de relatie tussen OSA en mortaliteit (p = 0,003). De auteurs besluiten dat OSA een significante risicofactor is voor mortaliteit door alle oorzaken en cardiovasculaire mortaliteit. Preventie- en behandelingsstrategieën om overleving en kwaliteit van leven te optimaliseren bij personen met OSA zijn nodig.Bron: Heilbrunn ES, Ssentongo P, Chinchilli VM, Oh J, Ssentongo AE. Sudden death in individuals with obstructive sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Respir Res. 2021 Jun;8(1):e000656. doi: 10.1136/bmjresp-2020-000656. PMID: 34108135; PMCID: PMC8191609.