...

Dat blijkt uit een retrospectieve analyse van 13.000 patiënten met HF die eerder deelnamen aan twee grote gerandomiseerde klinische studies (PARADIGM-HF en PARAGON-HF). De post-hoc analyse bestond uit 8.399 patiënten met HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF) die deelnamen aan PARADIGM-HF en 4.796 patiënten met gepreserveerde ejectiefractie (HfpEF) die deelnamen aan PARAGON-HF. In PARADIGM-HF ontwikkelden 528 patiënten (6,3%) pneumonie, wat een incidentie van 29 (95% CI: 27 tot 32) per 1.000 patiëntjaren betekent. In PARAGON-HF ontwikkelden 510 patiënten (10,6%) pneumonie, wat een incidentie van 39 (95% CI: 36 tot 42) per 1.000 patiëntjaren betekent. Patiënten met HF met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF) lopen dus het grootste risico om longontsteking te ontwikkelen. Na longontsteking nam het risico op overlijden bij alle patiënten met HF aanzienlijk toe. In PARADIGM-HF bedroeg de aangepaste hazard ratio voor het risico op overlijden na longontsteking door welke oorzaak dan ook 4,34 (95% CI: 3,73-5,05). In PARAGON-HF bedroeg de aangepaste hazard ratio 3,76 (95% CI: 3,09-4,58). De auteurs benadrukken dat hun bevindingen het belang van pneumokokkenvaccinatie bij patiënten met HF onderstrepen.Bron:Li Shen et al. Incidence and Outcomes of Pneumonia in Patients With Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2021 Apr 27;77(16):1961-1973. doi: 10.1016/j.jacc.2021.03.001. PMID: 33888245.