...

Hierin evalueerde men het risico op een longembolie met een Franse database van 60.703 patiënten die opgenomen waren voor een postoperatieve pulmonaire embolie tussen 2007 en 2014. De chirurgische procedures waren van vasculaire, gynaecologische, gastro-intestinale en orthopedische aard, inclusief heup- en knievervangingen en breukherstellingen.De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 56,6; 58,9% waren mannen en allen waren kankervrij, zonder voorgeschiedenis van longembolie. Voor alle types chirurgie was het risico op postoperatieve longembolie het hoogst in de periode onmiddellijk volgend op de operatie (1 tot 6 weken). De odds ratio varieerde van 5,24 voor vasculaire chirurgie tot 8,34 voor chirurgie voor breuken.Het risico tussen 7 en 12 weken bleef verhoogd; de odds ratio varieerde van 2,26 voor gastro-intestinale operaties tot 4,23 voor chirurgie voor breuken. Na 18 weken was voor geen enkele chirurgische ingreep het risico klinisch significant. De auteurs stellen dat hun data aangeven dat meer gerandomiseerde klinische studies nodig zijn om te evalueren of de tijdsduur van postoperatieve profylactische anticoagulatietherapie verlengd dient te worden, en om de optimale tijdsduur te definiëren met betrekking tot zowel het risico op trombose als bloedingen.Bron: Caron A et al. Risk of Pulmonary Embolism more than 6 weeks after surgery among cancer-free middle-aged patients. JAMA Surg. 9 Oct 2019. doi:10.1001/jamasurg.2019.3742