...

Het primaire eindpunt was een bevestigde diagnose van longembolie tijdens de eerste 48 uur na opname in het ziekenhuis. Daarvoor werd een vooraf gespecificeerd algoritme gebruikt gebaseerd op de score van Genève, het D-dimeergehalte, de resultaten van een spiraal-CT-scan en een compressie-echografie van de onderste ledematen. Het belangrijkste secundaire eindpunt was het optreden van een longembolie tijdens een follow-up van drie maanden bij de 670 patiënten die bij opname geen veneuze trombo-embolie (longembolie en/of diepe veneuze trombose) vertoonden en niet werden behandeld met anticoagulantia.Het primaire eindpunt werd gedocumenteerd bij 44 van de in het totaal 740 patiënten die in de studie werden opgenomen, dus een incidentie van 5,9% (95% BI 4,5-7,9). Het belangrijkste secundaire eindpunt heeft zich voorgedaan bij vijf van de 670 patiënten die bij opname geen veneuze trombo-embolie vertoonden en geen anticoagulantia kregen, dus een incidentie van 0,7% (95% BI 0,3-1,7). Drie patiënten zijn eraan gestorven. Na drie maanden waren 50 patiënten gestorven, dus een totale sterfte van 6,8% (95% BI 5,2-8,8).De sterfte tijdens de follow-up was hoger bij de patiënten die bij opname een veneuze trombo-embolie vertoonden (14 van de 54, 25,9%), dan bij de patiënten die bij opname geen veneuze trombo-embolie vertoonden (36 van de 686, 5,2%). Het verschil in risico bedroeg dus 20,7% (95% BI 10,7-33,8) (p < 0,001).De prevalentie van veneuze trombo-embolie was 11,7% (95% BI 8,6-15,9) bij de 299 patiënten bij wie een longembolie werd vermoed (n = 299), en 4,3% (95% BI 2,8-6,6) bij de 441 patiënten bij wie geen longembolie werd vermoed.Die cijfers geven een idee over de impact en het mogelijke nut van systematische opsporing van een longembolie bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden wegens een exacerbatie van COPD.F Couturaud et al. JAMA 2021 Jan 05. Online gepubliceerd voor de papieren versie. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2774681