...

Het doel van deze studie was om weken te identificeren waarin op alle zeven dagen gerapporteerd werd, en deze te clusteren op basis van de scores volgens de visuele analoge schalen die de app gebruikt voor dagelijkse controle van allergische rhinitis, teneinde een zicht te krijgen op hoe patiënten hun geneesmiddelen gebruiken. In totaal werden 113.239 dagen (16.177 volledige weken) van 2590 patiënten (gemiddelde leeftijd 39,1 ± 13,7 jaar) geanalyseerd.De onderzoekers identificeerden tien clusters op basis van weken met medicatiegebruik en zes clusters op basis van weken zonder medicatie. Visuele analoge schalen werden gebruikt om de controle van allergische rhinitis vast te leggen, die werd onderverdeeld in goede rhinitiscontrole, gemiddelde controle, slechte controle en variabele controle. De resultaten van de analyse kwamen overeen met die gevonden in eerdere cross-sectionele analyses.Met name comedicatie en veranderingen in medicatieschema's blijken gebruikelijk in weken met meer symptomen. Dat wijst op een slechtere rhinitiscontrole. De onderzoekers besluiten dat hun bevindingen verder bevestigen dat patiënten zichzelf behandelen op basis van hun symptomen in plaats van op basis van richtlijnen die aangeven hoe zij hun ziekte onder controle kunnen houden. Zij menen dat de huidige richtlijnen moeten worden herzien om de patiënt meer centraal te stellen.Bron: Sousa-Pinto B, Schünemann HJ, Sá-Sousa A, Vieira RJ, Amaral R, Anto JM, Klimek L, Czarlewski W, Mullol J, Pfaar O, Bedbrook A, Brussino L, Kvedariene V, Larenas-Linnemann DE, Okamoto Y, Ventura MT, Agache I, Ansotegui IJ, Bergmann KC, Bosnic-Anticevich S, Canonica GW, Cardona V, Carreiro-Martins P, Casale T, Cecchi L, Chivato T, Chu DK, Cingi C, Costa EM, Cruz AA, Del Giacco S, Devillier P, Eklund P, Fokkens WJ, Gemicioglu B, Haahtela T, Ivancevich JC, Ispayeva Z, Jutel M, Kuna P, Kaidashev I, Khaitov M, Kraxner H, Laune D, Lipworth B, Louis R, Makris M, Monti R, Morais-Almeida M, Mösges R, Niedoszytko M, Papadopoulos NG, Patella V, Pham-Thi N, Regateiro FS, Reitsma S, Rouadi PW, Samolinski B, Sheikh A, Sova M, Todo-Bom A, Taborda-Barata L, Toppila-Salmi S, Sastre J, Tsiligianni I, Valiulis A, Vandenplas O, Wallace D, Waserman S, Yorgancioglu A, Zidarn M, Zuberbier T, Fonseca JA, Bousquet J. Consistent trajectories of rhinitis control and treatment in 16,177 weeks: The MASK-air® longitudinal study. Allergy. 2022 Nov 3. doi: 10.1111/all.15574. Epub ahead of print. PMID: 36325824.