...

Op het European Respiratory Society (ERS) International Congress werden nieuwe data gepresenteerd van de RETHINC-studie. De RETHINC-studie omvatte 535 deelnemers (gemiddelde leeftijd 58,8 jaar; 48,6% mannen) met een geschiedenis van ten minste tien pakjaren tabak, ademhalingssymptomen (COPD Assessment Testscore 10) en een behouden longfunctie volgens spirometrie. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan indacaterol 27,5 µg plus glycopyrrolaat 15,6 µg (n = 261) of placebo (n = 274) tweemaal daags gedurende 12 weken. De primaire uitkomstmaat was de proportie met een verbetering van ≥4 eenheden in SGRQ-score zonder falen van de behandeling (gedefinieerd als een toename van lagere luchtwegsymptomen die behandeling vereisten met langwerkende inhalatieluchtwegverwijders, corticosteroïden of antibiotica).In de gewijzigde intention-to-treat-analyse (n=471) bereikten respectievelijk 128 (56,4%) versus 144 deelnemers (59,0%) in de interventie- en controlegroep de primaire uitkomst (verschil: 2,6%; 95% CI -11,6 tot 6,3%; aangepaste oddsratio 0,91; 95% CI 0,60 tot 1,37; p=0,65). De verandering in FEV1 (% voorspeld) was 2,48 (95% CI 1,49 tot 3,47) in de interventiegroep en -0,09 (95% CI -1,06 tot 0,89) in de placebogroep; de verandering in inspiratoire capaciteit (L) was respectievelijk 0,12 (95% CI: 0,07 tot 0,18) in de interventiegroep en 0,02 (95% CI: -0,03 tot 0,08) in de placebogroep. Dubbele inhalatie-bronchodilatatortherapie verbeterde de ademhalingssymptomen dus niet bij symptomatische, aan tabak blootgestelde personen met geconserveerde spirometrie. Dit staat in contrast met gegevens van studies uitgevoerd met twee langwerkende luchtwegverwijders bij aan tabak blootgestelde personen die wel voldoen aan de criteria voor COPD.Bron:Han MK et al. European Respiratory Society Congress 2022. RCT Abstract - Bronchodilators in Symptomatic Tobacco-exposed Persons with Preserved Spirometry for the RETHINC Study Group. N Engl J Med. 2022 Sep 4. doi: 10.1056/NEJMoa2204752. Epub ahead of print. PMID: 36066078