...

In deze studie die deels observationeel en deels interventioneel was werden bloed en fecale monsters van 208 zuigelingen geanalyseerd. Het observationeel deel van de studie wees op een systemische en intestinale ontsteking bij zuigelingen zonder bifidobacteriën en HMO-genen, of bij hen waarbij deze bacteriën zich niet uitbreiden. Verhoogde frequenties van geactiveerde immuuncellen (Th2/Th17) en verminderde niveaus van immunregulerende cellen (Th1) werden gezien. Het interventionele deel van de studie omvatte 60 zuigelingen die borstvoeding kregen. Postnataal kregen er 29 van hen dagelijks (van dag 7-28) 1,8 x 1010 kolonievormende eenheden van B. longum subsp. infantis EVC001, terwijl de overige 31 zuigelingen geen supplementen kregen. Fecale monsters genomen op dag 60 bij zuigelingen die EVC001 kregen, hadden hogere niveaus van HMO-gebruiksgenen en een significant grotere alfadiversiteit. Intestinale Th2- en Th17-cytokines waren verlaagd en IFNβ was verhoogd. Fecaal water van zuigelingen die EVC001 kregen polariseerde ook in vitro naïeve T-cellen naar een Th1-fenotype, terwijl dat van de controlegroep polariseerde naar een Th2- en Th17-fenotype. De auteurs stellen dat deze data mogelijke verklaringen geven voor eerdere bevindingen die suggereerden dat zuigelingen die vroeg in het leven zijn gekoloniseerd met bifidobacterium-soorten minder kans hebben om immuungemedieerde ziekten te ontwikkelen. Grotere gerandomiseerde studies zijn echter nodig om het potentieel van suppletie met bifidobacteriën te bevestigen. Bron: Henrick BM, Rodriguez L, Lakshmikanth T, et al. Bifidobacteria-mediated immune system imprinting early in life. Cell. 2021 Jul 22;184(15):3884-3898.e11. doi: 10.1016/j.cell.2021.05.030. Epub 2021 Jun 17. PMID: 34143954.