...

1.671.944 niet-geselecteerde volwassenen (≥18 jaar) die op spoed werden opgenomen voor een syncope werden geïncludeerd. De prevalentie van longembolie schommelde van 0,06% tot 0,55% in de totale groep en van 0,15% tot 2,10% in de groep met gehospitaliseerde patiënten. Twee sensitiviteitsanalyses werden uitgevoerd. De eerste toonde dat de prevalentie van longembolie 90 dagen na ontslag schommelde van 0,14% tot 0,83% in de totale groep en van 0,35% tot 2,63% in de groep van gehospitaliseerde patiënten. De tweede keek naar de prevalentie van veneuze trombo-embolie op 90 dagen na ontslag: deze varieerde respectievelijk van 0,30% tot 1,37% en van 0,75% tot 3,86%. Zelfs al wordt een longembolie zelden geïdentificeerd bij patiënten met een syncope, eraan denken en de nodige onderzoeken uitvoeren is aangewezen. Constantino G et al. Prevalence of Pulmonary Embolism in Patients With Syncope. JAMA Intern Med 2018;178(3):356-362. Doi:10.1001/jamainternmed.2017.8175.