...

Deze bevindingen zijn echter gebaseerd op relatief kleine selectieve cohorten met een korte opvolging. De prevalentie, risicofactoren, klinische implicaties en mortaliteit van PRISm werd nu onderzocht in een grote cohortstudie van de UK Biobank. In totaal werden 351.874 deelnemers, gerekruteerd tussen 19 december 2006 en 10 oktober 2010, ingesloten in de analyse (189.247 vrouwen en 162.627 mannen). De mediane follow-up was 9,0 jaar (IQR: 8,0-10,0). Bij studiestart had 38.639 (11%) van de deelnemers PRISm, die sterk geassocieerd was met obesitas (OR: 2,40; p<0,0001), actueel roken (1,48; p<0,0001), en door de patiënt gerapporteerde astma die gediagnosticeerd was door een arts (1,76; p<0,0001). PRISm was sterk geassocieerd met een verhoogd risico op kortademigheid (aangepaste OR 2,0; p<0,0001) en hart- en vaatziekten (aangepaste OR 1,71; p<0,0001 voor een hartaanval). Longitudinale analyse toonde aan dat 241 (12,2%) van de 1.973 deelnemers die PRISm hadden bij aanvang, luchtstroomobstructie ontwikkelden die consistent is met COPD. Wanneer vergeleken met controledeelnemers was PRISm geassocieerd met verhoogde mortaliteit door alle oorzaken (gecorrigeerde HR: 1,61; p<0,0001).De auteurs besluiten dat PRISm geassocieerd is met kortademigheid, multimorbiditeit en een verhoogd risico op overlijden, wat niet lijkt te worden verklaard door roken, obesitas of bestaande longziekte. Hoewel PRISm voor veel patiënten van voorbijgaande aard is, is het belangrijk om verder onderzoek te verrichten om te begrijpen welke personen het meeste risico lopen van progressieve afwijkingen van de longfunctie. Bron: Higbee DH, Granell R, Davey Smith G, Dodd JW. Prevalence, risk factors, and clinical implications of preserved ratio impaired spirometry: a UK Biobank cohort analysis. Lancet Respir Med. 2021 Nov 2:S2213-2600(21)00369-6. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00369-6. Epub ahead of print. PMID: 34739861.