...

De F508-mutatie van het gen dat codeert voor het transmembrane conductance regulator/CFTR-eiwit, is de meest voorkomende mutatie die aan de basis van cystische fibrose ligt. De triple therapie bestond uit een combinatie van twee correctors van het CFTR-eiwit (elexacaftor, tezacaftor) en één potentiator van het CFTR-eiwit (ivacaftor). In de eerste studie werden 403 patiënten met een enkele F508-mutatie, en die niet responsief waren voor andere CFTR-doelgerichte behandelingen, gerandomiseerd om elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor of placebo te krijgen gedurende 24 weken. Het primaire eindpunt was de absolute verandering ten opzichte van de startbasis in het percentage van voorspelde FEV1 op week 4. Behandeling met elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor leidde tot een verhoging van de voorspelde FEV1 (13,8% hoger na 4 weken) en een verlaging van het aantal longexacerbaties met 63%. In de tweede studie werden 107 patiënten die twee identieke F508-mutaties hadden gerandomiseerd om elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor of tezacaftor/ivacaftor te krijgen. Behandeling met elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor leidde tot een verhoging van de voorspelde FEV1 (10% hoger na 4 weken). Het veiligheidsprofiel was aanvaardbaar in beide studies; de bijwerkingen waren meestal mild tot matig. De combinatie elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor werd op 21 oktober 2019 goedgekeurd door de FDA, met als merknaam Trikafta. Een aanvraag tot een vergunning voor het in de handel brengen in Europa loopt momenteel bij het Europese geneesmiddelenagentschap EMA.Bron: