...

De hypothese is dat deze sensorische zenuwen ontregeld zijn en door hypersensitisatie zorgen voor chronische hoestklachten. Door het antagoneren van de P2X3-receptor zouden deze klachten verminderd kunnen worden. In een fase 2b-studie werden 253 patiënten die meer dan een jaar chronische hoestklachten hadden willekeurig geselecteerd om 7,5, 20 of 50 mg gefapixant of placebo oraal toegediend te krijgen, tweemaal per dag gedurende 84 dagen. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of gefapixant effectief was vergeleken met een placebo na twaalf weken gebruik, waarbij de uitkomstmaat het verschil was in hoestfrequentie tussen nul en twaalf weken. Dit werd gemeten met een recorder die patiënten meekregen naar huis.Gefapixant 50 mg tweemaal daags gaf na twaalf weken een significant verschil in hoestfrequentie ten opzichte van placebo. Na twaalf weken was de hoestfrequentie in de placebogroep 18,2 maal per uur versus 11,3 in de controlegroep, een afname van 37 procent. De dosissen van 7,5 mg en 20 mg gaven geen significant verschil ten opzichte van placebo. De meest gerapporteerde bijwerking die veroorzaakt werd door gefapixant was verlies of verandering van smaak. Momenteel wordt gefapixant onderzocht in een fase 3-studie.Bron: Smith JA et al. Gefapixant, a P2X3 receptor antagonist, for the treatment of refractory or unexplained chronic cough: a randomised, double-blind, controlled, parallel-group, phase 2b trial. Published 25 Feb 2020. The Lancet Resp Med: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30471-0