...

Dit is een retrospectieve review van alle patiënten met pneumothorax op een CT-scan van de thorax (januari 2011-december 2016) in het Medical College of Wisconsin, Milwaukee. Hemothorax werd uitgesloten en direct gedraineerd. De grootte van de pneumothorax werd gemeten door de afstand tussen pariëtale en viscerale pleura/mediastinum, loodrecht op de thoraxwand, op een dwarse doorsnede van de grootste luchtbel. Eerdere studies gaven 35 mm op als afkapwaarde voor observatie versus drainage. Observatie faalde als drainage in de eerste week toch nodig bleek. 1.767 patiënten met een thoraxtrauma (stomp of penetrerend) werden geïncludeerd: 47% had een pneumothorax. 89% werd met succes geobserveerd tot ontslag, en van hen had 96% een pneumothorax ≤ 35 mm. De positief predictieve waarde van 35 mm voor een succesvolle observatie ligt zo op 90,8%. Risicofactoren voor het falen van de observatie waren: een ribfractuur (p=0,048), Glasgow coma-schaal (p=0,012) en de grootte (≤ 35 mm of > 35 mm; p<0,0001). Kortom, voor een pneumothorax zowel na stomp als penetrerend thoraxtrauma, was ≤ 35 mm een onafhankelijke predictor voor succesvolle observatie (OR = 0,142; 0,047-0,428). Met deze afkapwaarde zal observatie slechts bij 9% van de stabiele patiënten falen. Eddine S et al. Observing Pneumothoraces. The 35 Millimeter Rule Is Safe for Both Blunt and Penetrating Chest Trauma. Journal of Trauma and Acute Care Surgery: January 8, 2019 - Published Ahead of Print. doi: 10.1097/TA.0000000000002192