...

De MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) includeerde 5029 volwassen deelnemers die bij baseline vrij waren van bekende atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen. Het subtype van astma werd bepaald bij onderzoek 1. Deelnemers hadden geen astma (n=4532), intermitterend astma (388) of persisterend astma (109). Halsslagaderplaque was aanwezig bij 50,5% van de deelnemers zonder astma (total plaque score/TPS 1,29), bij 49,5% van de deelnemers met intermitterend astma (TPS 1,25) en bij 67% van de deelnemers met persisterend astma (TPS 2,08) (P≤0,003). Deelnemers met persisterend astma hadden hogere IL-6 waarden (1,89 pg/mL) dan deelnemers zonder astma (1,52 pg/mL; p=0,02). Dat was ook het geval voor CRP (6,49 mg/L versus 3,61; p=0,008).De auteurs besluiten dat deelnemers met persisterend astma meer plaque hadden in de halsslagader en hogere niveaus van inflammatoire biomarkers, vergeleken met deelnemers zonder astma. Aanpassing voor baseline inflammatoire biomarkers verzwakte de associatie tussen halsslagaderplaque en astma-subtype niet, wat suggereert dat het verhoogde risico op atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen bij mensen met aanhoudend astma multifactorieel is.Bron:Tattersall MC, Dasiewicz AS, McClelland RL, Jarjour NN, Korcarz CE, Mitchell CC, Esnault S, Szklo M, Stein JH. Persistent Asthma Is Associated With Carotid Plaque in MESA. J Am Heart Assoc. 2022 Nov 23:e026644. doi: 10.1161/JAHA.122.026644. Epub ahead of print. PMID: 36416156.